Top

Cả Việt Nam nằm trong một cú chạm… ứng dụng bản đồ du lịch Việt AskVietnamese. Bản đồ số nhưng không đánh đố. Bản đồ công nghệ nhưng không khệ nệ đường kẻ khô khan. Bản đồ thiết kế cực chất như dân du lịch tự do. Trên bản đồ AskVietnamese, Hà Nội không chỉ là một cái tên, Sài Gòn không chỉ là một thành phố. Hà Nội – nét vẽ mộc mạc Hoàng thành Thăng Long , Sài Gòn – phác họa chân phương cà phê sữa đá…

post a comment